SAYTNI İNNETİ

«Mingi Tav» degen halkla arası tin baylık emda madaniyat cıyım Karaçay-Malkar milletni tin izlemine, tarihine, kerti caşavuna, kuvançına, carsıvuna coralanadı.

Halknı aslamısı bir cerde caşamasa, tili cengil unutuladı, anı ızı bla millet şartla da sedirey baradıla. Anı bla birge millet da tilinden, kulturasından, tarihinden, tin baylıgından öngeley baradı. Tilden öngelegenle bla birge elim, cerim, atam-anam, halkım, adetim, adebim, namısım degen sezimleri da karuvsuzga aylanadı.

Ol bolumnu milletni millet sezimlerine salgan zaranın bügün barıbız da angılaybız.  Ol zatlanı esge ala Karaçay-Malkar halknı adetlerin, adeb-corugun, tarihin, tin baylıgın, avuz çıgarmaçılıgın, tepsevlerin, oyunların, milletni kaçın saklavnu, bir-biri sıyın körüvnü, tişiruvnu, kartnı sıylavnu ömürleden kelgen corukların saklar, millet sezimni aynıtır, halkla arası baylamlıklanı begitir, birikdirir, Karaçay-Malkar halkıbıznı millet ençiliklerin belgiler, tilibizni saklar nüzür bla (innet bla) kuralgandı