Karaçayda ak cıyuv

Burundan beri ak cıyuv Tavlulaga amalsız kerekli, maganalı iş bolub kelgendi. Sütden etilgen türlü-türlü aşarıkla Tavlunu uşhuvurunda baş orunnu tutub turgandıla. Şamanlanı İbragim 

KALGANIN OKUGUZ »

Mingi Tavnu cırçısı

Karaçay-Malkar adabiyatnı zakiy aksakalı, köçgünçülük, zorluk cıllada Allahın, dinin satmagan, adamlıgın, iynanuvun tas etmegen halk akılmanı, cırçı Kalturnu tuvdugu Semenlanı Unuhnu caşı İsmailnı üsünden Karaçay-Çerkes Respublikanı (KÇR-ni) halk poeti Hubiylanı…

KALGANIN OKUGUZ »

Birinçi Millet Savga

Belgili bilim cayıvçubuz, suratçı, köb aşhıişleri  bla Karaçaynı tarihinde teren ız koygan adamlarıbıznı biri Kırımşavhallanı Paçanı caşı İslamnı caşav colu, anı atına atalgan maydalnı 2018-çi cılgı lavreatlarını üsünden haparlaydı. Birinçi…

KALGANIN OKUGUZ »

Gemma

Karaçay millet teatrnı tamalın salgan adam, 1934-çü cıldan beri SSSR-ni Cazuvçularını Soyuzu-nu çleni Gebenlanı Bekirni caşı İmauddinni (halkda cürügen atı Gemma) üsünden oçerk. Botaşlanı-Habiçlanı Zinhara 

KALGANIN OKUGUZ »

“Han Kala”

Bala kölden karaganma sıylı süygen halkımı nür betine, taza innetine, ömürleni azabında uçhun bolmay, kıyınlıkda hayt deb belin katdıra, zavuklukda oynayküle bilgen, seyir cırla cırlagan tav halkıma. Han Kala_’pyesa’

KALGANIN OKUGUZ »

Ramadan aynı hurmeti

Ramadan aynı sıylılıgı nedi? Kallay işleni üsü bla körünedi ol? Anı üsünden Karaçay-Çerkes islam institutnu rektoru Özdenlanı Rasul Haci haparlaydı. Özdenlanı Rasul Haci 

KALGANIN OKUGUZ »