3 Comments

  1. Mingi Tav cıyımdıknı redaktor em editorlarına, bıllay cuvaplı, maganalı işge kol salganlaga ullu büsürev, ullu mahtav.
    Allah cürekleribizni ashılıkga, igilikge, birbiribizge bolusurga ucundursun.
    Barıgızga da caşavuguzda, boynuguzga algan ilşerigizde ullu cetişimle teceyme.
    Casavuguz kesi kölügüzça bolsun, cengil bolsun, tab, rahat, mamır, savluklu bolsun.
    Tamiri Karacay milleti bla calgaşgan adam bolurga küreşgenlege ullu bolusluk etesiz. Coluguz tüz çırmavsuz bolsun!

  2. Assalam Aleykum !!! Bek ullu maghanaly ishdi bu jornalny khuralghany. Allah razy bolsun khuraghanlagha! Kharacay- malkhar tilibiz endi tas bolmaz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir