Közleribizden kan tama… (Kıshartılıb beriledi)

Belgilisiça, 1940-çı cıllada Stalinçi-Beriyaçı kavum, talay halknı tuvgan cerlerinden zor bla köçürüb, ullu zaravatlık cetdirgendi. Orta Aziyaga köçürülüb, ontört cılnı içinde Karaçay halk sınagan carsuvlanı üsünden cazılgan küyleni okugan kıyındı,…

KALGANIN OKUGUZ »