BAYLAMLIK

«Mingi Tav» degen Halkla arası Tin Baylık emda Madaniyat Cıyımga siz, onglu alimleribiz, sıylı cazuvçularıbız, alçı adamlarıbız folklor (tavruhla, Nartla, comakla), til, arheologiya, etnogenezis, tarih, geografiya, sanagat, adabiyat (kısha haparla, poema, poeziya, dramaturgiya), belgili adamlarıbıznı esgerüvleri, sabiy em millet oyunla bla hantla degença zatlanı üslerinden çıgarırga süygen cazuvlarıgıznı enişgedegi baylamlıklaga iyerge bolluksuz.

Ajımsız har iygen materyalıgız basmalannıkdı degen coruk cokdu… Cazuvla – statyala kengeş töreni begimi bla basmalannıkdıla.

Cıyımnı kesini elektron adresi

[email protected]             [email protected]